Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wim Van der Donckt op 25 november 2020

Paarsgroen+ rekent zich rijk, en doet tal van - soms best verdedigbare - voorstellen, zonder evenwel voldoende oog te hebben voor de financiële haalbaarheid... de volgende generaties zullen het wel betalen zeker?Het regeerakkoord staat in die context bol van "goede voornemens", die wel eens …

Door Wim Van der Donckt op 21 november 2020

Met de nieuwe bevoegdheidsverdeling in de regering zien we dat pensioenen voortaan onder drie verschillende ministers thuishoren, namelijk de minister van Pensioenen (lees: de minister van werknemerspensioenen en IGO), de minister van Middenstand en de minister van Ambtenarenzaken. Zie hieronder …

Door Sander Loones, Wim Van der Donckt, Joy Donné op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Federale begroting, Zesde staatshervorming, Brexit, Coronacrisis

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde staatssecretaris De Bleeker (Open VLD) de eerste paars-groene begroting en haar beleidsverklaring voor. “Herinnert u zich die foto van toenmalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten die een paars-groene zeepbel blaast? Dat beeld vat deze begroting …

Door Wim Van der Donckt op 20 oktober 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Coronacrisis

Tijdens een hoorzitting in de Commissie Financiën en Begroting van de Kamer over de maatregelen ter bestrijding van de economische schade van de coronacrisis zei gouverneur van de Nationale Bank (NBB) Pierre Wunsch dat het voor hem een raadsel is waarom de banken zo weinig gebruik hebben gemaakt …

Door Wim Van der Donckt op 4 oktober 2020

Gisteren debatteerden de Kamerleden over de nieuwe paars-groene regering van premier Alexander De Croo. Zie hieronder de tussenkomst van Kamerlid Wim Van der Donckt  (N-VA) met betrekking tot de grote pensioenbelofte, 1500 euro netto minimumpensioen voor iedereen.  …

Door Wim Van der Donckt op 18 maart 2020

In het kader van de bespreking van een voorlopige begroting (de zogenaamde voorlopige 12den) legde ik een amendement neer ter besparing van 600.000 euro op de partijdotaties voor 2020. In totaal werden er een 26-tal amendenten met uiteenlopende inhoud ingediend door diverse partijen. Op 16 maart ll …