Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wim Van der Donckt op 1 december 2021, over deze onderwerpen: Politiek

In de Kamercommissie voor de Comptabiliteit werd vandaag gestemd over de begroting 2022 van de Kamer en over de financiering van de politieke partijen. Kamerlid Wim Van der Donckt diende – net als de voorbije twee jaar - amendementen in om te besparen op de politiek. Maar daar lijkt de paars-groene …

Door Wim Van der Donckt op 25 november 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Sport

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt reageert op het herwerkte voorstel rond de nieuwe fiscale regels voor sportclubs van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en betreurt vooral het gebrek aan een eenduidige visie in de Vivaldi-regering. “Wij kunnen niet meer volgen. De regering …

Door Wim Van der Donckt op 24 november 2021, over deze onderwerpen: Sociale Fraude

Federaal minister Karine Lalieux (PS) werkt aan de afschaffing van de controle op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO is een van de hoogste sociale bijstandsuitkeringen in Europa, en is dus gevoelig voor welvaartstoerisme door personen die in feite in het buitenland wonen en verblijven …

Door Wim Van der Donckt op 22 november 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen

De pensioenshervorming van de paars-groene regering-De Croo is alweer een gemiste kans om de vergrijzingskosten beheersbaar te houden. Kamerlid Wim Van der Donckt wierp een blik op de federale beleidsnota voor 2022, maar vond vooral nietszeggend proza. “Over hoe het allemaal zal betaald worden, …

Door Wim Van der Donckt, Peter De Roover op 3 september 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen, Uitkeringen

“De voorstellen klinken goed, maar de factuur van dat PS-feestje is voor onze kinderen en kleinkinderen.” Kamerlid Wim Van der Donckt en Kamerfractievoorzitter Peter De Roover vinden in de plannen van PS-minister Lalieux geen enkele deftige hervorming om de pensioenen betaalbaar te houden …

Door Wim Van der Donckt op 1 september 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen, Uitkeringen

De intenties van PS-minister van Pensioenen Lalieux worden stilaan duidelijk. En dat maakt sommige coalitiepartners zoals CD&V en Open VLD duidelijk zenuwachtig, merkt Kamerlid Wim Van der Donckt op. “Minister Lalieux is alleszins niet van plan om te hervormen en wil nu ook het volgens haar …