Werkelijke omvang pensioenbom is “ronduit beangstigend”

Door Wim Van der Donckt op 28 november 2023
Wim Van der Donckt

In de Kamercommissie Sociale Zaken werd de begroting en beleidsnota voor de pensioenen besproken. Uit de cijfers blijkt dat de situatie dramatisch is. “Op vier jaar tijd zullen de uitgaven stijgen met 20 miljard tot zo’n 71,2 miljard euro. Dat is ronduit beangstigend”, zegt Kamerlid Wim Van der Donckt. “Dat cijfer overtreft zelfs de economische groei!”.

We hebben uiteraard wel verschillende grote indexeringen gehad, maar Van der Donckt wijst erop dat die indexeringen slechts verantwoordelijk zijn voor de helft van de stijging. “De andere helft komt op rekening van pensioenmaatregelen van deze regering. Die heeft onder meer beslist tot een significante opwaardering van de minimumpensioenen, waar wij achter stonden, maar heeft tegelijk nagelaten om daaraan een voldoende hoge voorwaarde van effectief gewerkte jaren te koppelen. Dat heeft geleid tot de explosie van de pensioenuitgaven.”

Felle kritiek van EU

De EU waarschuwt België al langer dat de stijging van de pensioenkosten in toom houden moet worden en uitte felle kritiek op het pensioenbeleid van Vivaldi. “Volgens de Commissie heeft de regering met de in 2021 en 2022 genomen pensioenmaatregelen de vergrijzingsfactuur op lange termijn verzwaard met liefst 1,2 % van ons bbp.”

In de luren gelegd door de PS

Wim Van der Donckt: “Ik kan slechts vaststellen dat de PS het heel slim gespeeld heeft, ondanks de sterke beloftes in het regeerakkoord. Bij het begin van de legislatuur heeft de PS zijn eigen prioriteiten er op een drafje kunnen doorjagen. Denk aan het verhogen van de minimumpensioenen en het IGO (inkomensgarantie voor ouderen) zonder voldoende werkvoorwaarde. Daarna zouden de prioriteiten van de andere partijen aan bod komen, zoals de pensioenbonus, het inperken van de perequatie, enzovoort. Maar daar kwam niets van in huis. De PS had haar eigen trofeeën binnen gehaald en leunde daarna zelfgenoegzaam achterover. De rest van de coalitie heeft zich in de luren laten leggen. Laat dit een les zijn voor de volgende coalitie.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is