Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Valerie Van Peel, Wim Van der Donckt, Björn Anseeuw op 3 december 2020, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Sociaal overleg, Armoede, Pensioenen, Uitkeringen

Nobele voornemens, maar vooral een verhoging van de sociale uitkeringen die overheidsafhankelijkheid en inactiviteit versterken. Weinig concrete en structureel noodzakelijke maatregelen. Dat lijkt de rode draad te zijn van de Vivaldi-regering, toch zeker als het over Sociale Zaken, Werk, Pensioenen …

Door Joy Donné, Wim Van der Donckt, Sander Loones op 1 december 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, Federale begroting, Politiek

Tien ex-ministers van de federale regering-Wilmès kunnen nog tot 2024 beroep doen op twee medewerkers. In Vlaanderen werd die regeling jaren geleden al ingeperkt, tot één medewerker voor maximum twee jaar. De N-VA wil die inperking ook federaal invoeren, zegt Kamerlid Sander Loones. “Álle Vlaamse …

Door Wim Van der Donckt op 1 december 2020, over deze onderwerpen: Partijfinanciering, Politiek

De paars-groene meerderheid stemde een voorstel van N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt om de partijdotaties niet te indexeren weg. Het voorstel van Van der Donckt zou een besparing van 822.000 euro betekend hebben. “Ik hoop dat het niet bij loze beloften blijft wat betreft die befaamde politieke …

Door Wim Van der Donckt op 25 november 2020

Paarsgroen+ rekent zich rijk, en doet tal van - soms best verdedigbare - voorstellen, zonder evenwel voldoende oog te hebben voor de financiële haalbaarheid... de volgende generaties zullen het wel betalen zeker?Het regeerakkoord staat in die context bol van "goede voornemens", die wel eens …

Door Wim Van der Donckt op 21 november 2020

Met de nieuwe bevoegdheidsverdeling in de regering zien we dat pensioenen voortaan onder drie verschillende ministers thuishoren, namelijk de minister van Pensioenen (lees: de minister van werknemerspensioenen en IGO), de minister van Middenstand en de minister van Ambtenarenzaken. Zie hieronder …

Door Sander Loones, Wim Van der Donckt, Joy Donné op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Federale begroting, Zesde staatshervorming, Brexit, Coronacrisis

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde staatssecretaris De Bleeker (Open VLD) de eerste paars-groene begroting en haar beleidsverklaring voor. “Herinnert u zich die foto van toenmalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten die een paars-groene zeepbel blaast? Dat beeld vat deze begroting …