Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wim Van der Donckt op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Economie, Pensioenen

Vakbonden en bepaalde politieke partijen roepen op om de aanscherpingen van het brugpensioen en de landingsbanen terug te schroeven. Kamerlid Wim Van der Donckt reageert: “Wie vandaag pleit voor de terugkeer van het brugpensioen, leeft in een parallel universum zonder openstaande vacatures.” De …

Door Wim Van der Donckt op 3 juni 2021

Tijdens de coronacrisis waren de pensioenpunten fysiek gesloten. Vorige maand kwamen ongeruste vragen tot bij mij of de pensioendienst ook fysieke consultaties zal weigeren naar de toekomst toe. Op 4 mei 2021 richtte ik dan ook meteen een parlementaire vraag aan de minister van Pensioenen Karine …

Door Wim Van der Donckt op 12 mei 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen

De belastinguitgaven voor de tweede pijlerpensioenen bedragen 2,82 miljard euro. Tot die conclusie komt het Federaal Planbureau in haar verslag. “Wat betekent dit voor de toekomst van de tweede pensioenpijler?”, vraagt Kamerlid Wim Van der Donckt zich af. “Wat met de uitbouw van een solide tweede …

Door Wim Van der Donckt op 11 mei 2021, over deze onderwerpen: Ondernemen, Pensioenen

Wim Van der Donckt, vast lid van de commissie Sociale zaken, Werk en Pensioenen, treedt de ombudsman Pensioenen bij inzake de pensioendiscriminatie: “Zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen aanvroegen, kunnen voor een verrassing komen te staan: niet alleen worden hun inkomsten uit …

Door Wim Van der Donckt op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen, Belastingen, Financiën

In De Tijd lezen we dat de ‘Fiscus op ramkoers is met zelfstandigen over aanvullend pensioen’. Kamerlid Wim Van der Donckt stelt zich als vast lid van de commissies Financiën en Sociale Zaken vragen bij het plotse aantal controles op de 80-procentgrens door de belastingadministratie. De 80 …

Door Wim Van der Donckt op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen

“Hoe gaat de minister het grote wantrouwen bij jongeren met betrekking tot hun pensioen herstellen?” Kamerlid Wim Van der Donckt stelt de vraag op basis van de resultaten van een studie van sectorkoepel PensioPlus en beroepsvereniging Assuralia. “Ik zie vooralsnog geen enkel signaal dat de minister …