Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wim Van der Donckt op 28 augustus 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Het middenveld, Sociaal overleg, Pensioenen, Uitkeringen

“Op het ogenblik dat de werkloosheid op haar laagste peil staat sinds de jaren tachtig kiest de ABVV voor de politieke confrontatie.” Kamerlid Wim Van der Donckt betreurt de oproep van het ABVV tot een algemene staking op 2 oktober. “Het is jammer dat het ABVV niet inziet dat de arbeidsdeal en …

Door Wim Van der Donckt op 16 augustus 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Het middenveld

Er is tijdens de huidige regeringsperiode wel degelijk al heel wat werk verzet om de stringente, vaak afremmende tewerkstellingsreglementering flexibeler en moderner te maken. Dat zegt Kamerlid Wim Van der Donckt op trends.be. Op vakantie wil een mens vooral genieten van de mooie dingen des levens …

Door Wouter Raskin, Wim Van der Donckt op 24 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Ziekte, Uitkeringen, Verandering

De ‘arbeidsdeal’ die de federale regering afklopte, is noodzakelijk om de economische groei en de private jobcreatie ook in de toekomst op peil te houden. Kamerleden Wouter Raskin en Wim Van der Donckt reageren tevreden op het akkoord. Belangrijk akkoord De maatregelen in de deal kunnen ervoor …

Door Wim Van der Donckt op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken

Kamerlid Wim Van der Donckt stelt voor om de regels rond de minimale arbeidsduur, bepaald in het arbeidsrecht, af te schaffen. “De wettelijke bepaling over het aantal uren dat een werknemer minimaal moet presteren vooraleer je van echte arbeid kan spreken, is achterhaald. Vandaag werken mensen …

Door Wim Van der Donckt, Peter Dedecker op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Belastingen, ACW-schandaal, Fiscale fraude, Financiën

De onthullingen over de miljoenen van ACV Metea in Luxemburg en Mauritius bewijzen de stuitende hypocrisie van het ACV. Kamerlid Wim Van der Donckt is niet te spreken over fiscale constructies van het ACV: “Voortdurend ethische verklaringen afleggen en tegelijkertijd de eigen principes de nek …

Door Wim Van der Donckt, Goedele Uyttersprot op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Justitie, Verandering

Het ondernemingsrecht wordt moderner. De kamercommissie Handelsrecht keurde de hervorming goed. Kamerleden Goedele Uyttersprot en Wim Van Der Donckt reageren tevreden op de hervorming: “Met de hervorming voeren we een moderne definitie van ondernemer in”, zeggen ze. Ondernemingsrechtbank Het …