Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Individuele pensioenspaarders (MV 9424C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B037-5-0168-2020202105395

Pensioenen. - Bedrijfsvoorheffing (MV 12423C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B039-10-0072-2020202107377

Pensioenen. - Bedrijfsvoorheffing (MV 12424C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B039-5-0170-2020202107378

Periodes van gelijkstelling in de beroepsloopbaan (MV 12270C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B039-10-0071-2020202107339

Geldautomaten (MV 11792C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B036-5-0141-2020202107072

Aantal individuele pensioenspaarders (MV 11562C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B036-5-0134-2020202106952

Overzicht van de in plenum goedgekeurde wetsvoorstellen (MV 7090C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B029-20-0005-2020202105568

Gepensioneerden jonger dan 65 jaar (MV 9757C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B030-10-0010-2020202105440

Gepensioneerden in het buitenland (MV 9758C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B030-10-0011-2020202105441

De toekomstige gepensioneerden (MV 9772C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B030-10-0003-2020202105391