Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Toegevoegd supplement aan bedrag pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid (MV 26163C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B083-9-0374-2021202214658

Overtredingen op de IGO-verblijfsvoorwaarde (MV 25925C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B083-9-0367-2021202214547

Aanvullende pensioenreserves. - Vervroegd aanspreken (MV 25260C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B079-9-0345-2021202214204

Budgettering perequaties (MV 24818C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B080-9-0338-2021202213845

Vraag over de controles op de 80 %-regel bij aanvullende pensioenen (MV 17092C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B079-5-0841-2020202109794

Het aantal indexaties, welvaartsaanpassingen en perequaties van pensioenen (MV 24456C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B079-9-0332-2021202213653

Te laat beantwoorde schriftelijke vragen (MV 24122C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B075-9-0329-2021202213575

Het pensioenplan van CD en V (MV 24192C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B075-9-0330-2021202213578

De 80 procentregel bij aanvullende pensioenen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B078-5-0811-2021202213536

Verplichte schatting bij hypothecaire kredieten (MV 20774C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B069-5-0663-2020202112096