Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

VME. - Belangenconflict syndicus. - Toestemming algemene vergadering.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55--8-2177-2022202320976

VME. - Belangenconflict syndicus. - Toestemming algemene vergadering.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55--8-2098-2022202320976

Recht op geschriften. - Afsluitingen en rekeninguittreksels.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B117-5-1545-2022202321156

Verschillen aangifte via Tax-on-web of op papier.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B117-5-1546-2022202321158

De inhaalpremie.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B117-6-2219-2022202321115

VME. - Belangenconflict syndicus. - Toestemming algemene vergadering.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B117-5-1536-2022202320976

Het ziektepensioen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B115-9-0636-2022202320618

Grensoverschrijdend telewerk. - Fiscaal vaste inrichting. - Belgische inrichting. - Aangifteplicht en boekhoudkundige verplichtingen in hoofde van de buitenlandse werkgever.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B115-5-1498-2022202320579

Afschaffing ziektebriefje voor één dag (MV 36462C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B113-6-2135-2022202320420

WVV. - Overgangsrecht. - Omvorming comm.va en cvba. - Vereiste verslaggeving (MV 36632C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B113-8-1877-2022202320395