Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Het minimumpensioen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B065-10-0249-2020202111655

Aanvullend pensioenplan contractuele personeelsleden lokale besturen (MV 19283C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B061-10-0215-2020202110734

Effectieve tewerkstelling en pensioenopbouw (MV 19045C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B060-10-0207-2020202110624

Statuut en beroepscategorie van de vroegtijdig ziektegepensioneerden bij ambtenaren (MV 18386C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B058-10-0190-2020202110354

Het vroegtijdig ziektepensioen bij ambtenaren (MV 18385C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B058-10-0191-2020202110355

De pensioenbudgetten in het licht van de begrotingscontrole (MV 18004C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B058-10-0180-2020202110212

Geldautomaten.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B053-2-0343-2020202109543

Geldautomaten (MV 11792C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B053-2-0340-2020202107072

De pandemiewet (MV 14666C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B047-13-0391-2020202108500

Opnemen van een voorschot op het aanvullend pensioen (MV 14509C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B046-10-0110-2020202108381