Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Het minimumpensioen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55--10-0249-2020202111655

Geldautomaten (MV 11792C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B053-2-0340-2020202107072

De pandemiewet (MV 14666C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B047-13-0391-2020202108500

Opnemen van een voorschot op het aanvullend pensioen (MV 14509C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B046-10-0110-2020202108381

RSZ-inkomsten en -uitkeringen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55-B044-6-0443-2020202108093

Individuele pensioenspaarders (MV 9424C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B037-5-0168-2020202105395

Pensioenen. - Bedrijfsvoorheffing (MV 12423C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B039-10-0072-2020202107377

Pensioenen. - Bedrijfsvoorheffing (MV 12424C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B039-5-0170-2020202107378

Periodes van gelijkstelling in de beroepsloopbaan (MV 12270C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B039-10-0071-2020202107339

Geldautomaten (MV 11792C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B036-5-0141-2020202107072