Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens Plaatsvervanger in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen, de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Betaalde sportbeoefenaars.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B014-6-0416-2019202002186

Vennootschapsbelasting. - Vergoeding voor het verkrijgen van bodemattest bij OVAM. - Aftrekbaarheid.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B014-3-0224-2019202002150

Het misdrijf prostitutie.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B010-2-0176-2019202001311

Thalidomide. - Vergoedingen slachtoffers.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B006-6-0125-2019202000733