Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Te laat beantwoorde schriftelijke vragen (MV 24122C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B075-10-0329-2021202213575

Het pensioenplan van CD en V (MV 24192C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B075-10-0330-2021202213578

De 80 procentregel bij aanvullende pensioenen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B078-5-0811-2021202213536

Verplichte schatting bij hypothecaire kredieten (MV 20774C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B069-5-0663-2020202112096

Het minimumpensioen.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B065-10-0249-2020202111655

Aanvullend pensioenplan contractuele personeelsleden lokale besturen (MV 19283C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B061-10-0215-2020202110734

Effectieve tewerkstelling en pensioenopbouw (MV 19045C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B060-10-0207-2020202110624

Tweede pensioenpijler. - Opname in rente (MV 19046C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B061-10-0203-2020202110608

Aantal gepensioneerden. - Prognoses (MV 19047C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B061-10-0204-2020202110609

De aangepaste uitgavenramingen pensioenen naar aanleiding van volume-effecten (MV 19044C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B061-10-0206-2020202110623