Parlementair werk

Wim is vast lid van de Commissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor de Comptabiliteit, de Commissie voor het Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen en de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee.

Daarnaast is Wim tevens vast lid in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Plaatsvervangend lid is Wim in de Commissie voor Naturalisaties, de Commissie voor Verzoekschriften, en de Commissie voor Justitie. 

Recente vragen

Betaalde sportbeoefenaars. - Lonen en sociale voordelen (MV 6773C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55--6-1051-2019202003816

Het percentage overheidsuitgaven van het bruto regionaal product.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B025-3-0453-2019202004457

Overzicht van de in plenum goedgekeurde wetsvoorstellen (MV 7090C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
55-B024-4-0093-2019202003972

COVID-19. - Werkloosheids- en werkgelegenheidsgraad (MV 7097C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55-B024-12-0522-2019202003965

Betaalde sportbeoefenaars. - Lonen en sociale voordelen (MV 6773C).

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B023-3-0401-2019202003816

Betaalde sportbeoefenaars.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B014-6-0416-2019202002186

Vennootschapsbelasting. - Vergoeding voor het verkrijgen van bodemattest bij OVAM. - Aftrekbaarheid.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingszaken
55-B014-3-0224-2019202002150

Het misdrijf prostitutie.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Minister van Europese Zaken
55-B010-2-0176-2019202001311

Thalidomide. - Vergoedingen slachtoffers.

van Wim Van der Donckt (06595) aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
55-B006-6-0125-2019202000733