Nieuws

Door Wim Van der Donckt op 25 november 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Sport

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt reageert op het herwerkte voorstel rond de nieuwe fiscale regels voor sportclubs van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en betreurt vooral het gebrek aan een eenduidige visie in de Vivaldi-regering. “Wij kunnen niet meer volgen. De regering …

Door Wim Van der Donckt op 24 november 2021, over deze onderwerpen: Sociale Fraude

Federaal minister Karine Lalieux (PS) werkt aan de afschaffing van de controle op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO is een van de hoogste sociale bijstandsuitkeringen in Europa, en is dus gevoelig voor welvaartstoerisme door personen die in feite in het buitenland wonen en verblijven …

Door Wim Van der Donckt op 22 november 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen

De pensioenshervorming van de paars-groene regering-De Croo is alweer een gemiste kans om de vergrijzingskosten beheersbaar te houden. Kamerlid Wim Van der Donckt wierp een blik op de federale beleidsnota voor 2022, maar vond vooral nietszeggend proza. “Over hoe het allemaal zal betaald worden, …

Blikvangers

  • Corona - overzicht van alle Vlaamse en federale steunmaatregelen

    Overzicht van alle Vlaamse en federale steunmaatregelen. Er kan nog dagelijks aangevuld worden op basis van bijkomende info. Vragen of suggesties tot aanvulling? Stuur een mailtje naar wim.vanderdonckt@n-va.be