Nieuws

Door Wim Van der Donckt op 25 november 2020

Paarsgroen+ rekent zich rijk, en doet tal van - soms best verdedigbare - voorstellen, zonder evenwel voldoende oog te hebben voor de financiële haalbaarheid... de volgende generaties zullen het wel betalen zeker?Het regeerakkoord staat in die context bol van "goede voornemens", die wel eens …

Door Wim Van der Donckt op 21 november 2020

Met de nieuwe bevoegdheidsverdeling in de regering zien we dat pensioenen voortaan onder drie verschillende ministers thuishoren, namelijk de minister van Pensioenen (lees: de minister van werknemerspensioenen en IGO), de minister van Middenstand en de minister van Ambtenarenzaken. Zie hieronder …

Door Sander Loones, Wim Van der Donckt, Joy Donné op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Federale begroting, Zesde staatshervorming, Brexit, Coronacrisis

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde staatssecretaris De Bleeker (Open VLD) de eerste paars-groene begroting en haar beleidsverklaring voor. “Herinnert u zich die foto van toenmalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten die een paars-groene zeepbel blaast? Dat beeld vat deze begroting …

Blikvangers

  • Corona - overzicht van alle Vlaamse en federale steunmaatregelen

    Overzicht van alle Vlaamse en federale steunmaatregelen. Er kan nog dagelijks aangevuld worden op basis van bijkomende info. Vragen of suggesties tot aanvulling? Stuur een mailtje naar wim.vanderdonckt@n-va.be