Het rapport van de HRW schetst een somber beeld: België staat bovenaan in Europa als het gaat om langdurig zieken, en nergens anders in Europa stijgt het aantal langdurig zieken zo snel als hier. "Er moet worden ingezet op een aanpak die langdurig zieken sneller weer aan het werk helpt", benadrukt Van der Donckt. "Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat een werkgever nog steeds drie maanden moet wachten voordat hij een traject naar werk kan starten. De aanbevelingen van de HRW onderlijnen dat nogmaals.”

Geschiktheidsattest

Zowel de N-VA als de HRW pleiten voor de invoering van een 'geschiktheidsattest'. "Momenteel volgen werknemers en werkgevers vaak klakkeloos het advies op het ziektebriefje, terwijl aangepast of ander werk vaak nog wel mogelijk is", legt Van der Donckt uit. "Door het ziekte-attest om te vormen tot een geschiktheidsattest, waarop de behandelende arts vrijblijvend aangeeft wat de zieke werknemer nog wel kan tijdens het ziekteverlof, kan een snelle en informele terugkeer naar werk worden gestimuleerd. Helaas toont de Vivaldi-regering geen interesse. Ons voorstel om een geschiktheidsattest in te voeren werd door de meerderheid verworpen in het parlement."

Waar zijn de hervormingen? 

De N-VA wijst vooral op het gebrek aan ingrijpende hervormingen. "De Vivaldi-regering legt vooral de focus op trajecten naar werk via de ziekenfondsen en op deeltijdse werkhervattingen, een systeem dat voornamelijk gericht is op het terugbrengen van de zieke werknemer naar zijn oude functie", zegt Van der Donckt. "Er wordt echter totaal geen rekening gehouden met de grootste hindernis voor langdurig zieken: ons rigide arbeidsrecht dat de overstap naar een nieuwe werkgever bemoeilijkt. Invaliden aarzelen vaak om een nieuwe werkgever te proberen uit angst hun uitkering te verliezen bij terugval. Werkgevers zijn dan weer bang voor hoge opzegvergoedingen of gewaarborgd loon als een invalide werknemer opnieuw uitvalt."

Andere voorstellen

De N-VA pleit voor 'arbeidsintegratiejobs' als oplossing. "Dat zijn aangepaste arbeidscontracten voor langdurig zieken, waarbij de invalide zijn uitkering behoudt terwijl hij maximaal voltijds werkt en hierop een compenserende sociale bijdrage betaalt. De werkgever betaalt enkel voor de gewerkte uren en hoeft niet te vrezen voor opzegvergoedingen of gewaarborgd loon bij uitval van de werknemer. "De partij wil ook de regelgeving rond terbeschikkingstelling van werknemers versoepelen. "Een werknemer die dreigt uit te vallen, bijvoorbeeld door burn-out, kan tijdelijk ander werk bij een andere werkgever uitproberen met behoud van zijn arbeidscontract", voegt Van der Donckt toe.

"We hopen dat de huidige meerderheidspartijen de aanbevelingen van de HRW serieus nemen", benadrukt Van der Donckt. "Onze wetsvoorstellen liggen klaar en kunnen meteen gestemd worden."