Wim Van der Donckt: “Wie pleit voor terugkeer van brugpensioen, leeft in parallel universum zonder openstaande vacatures”

Door Wim Van der Donckt op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Economie, Pensioenen
Wim Van der Donckt

Vakbonden en bepaalde politieke partijen roepen op om de aanscherpingen van het brugpensioen en de landingsbanen terug te schroeven. Kamerlid Wim Van der Donckt reageert: “Wie vandaag pleit voor de terugkeer van het brugpensioen, leeft in een parallel universum zonder openstaande vacatures.”

De PDVA kwam een tijd terug met twee wereldvreemde en dure wetsvoorstellen: het eerste moet de landingsbanen vanaf 55 jaar opnieuw openstellen voor alle werknemers. Met het tweede voorstel wil de partij de leeftijd voor SWT terugbrengen naar 58 jaar. Indien de economische crisis zich doorzet, moet dat tijdelijk zelfs vanaf 55 jaar kunnen voor bedrijven in moeilijkheden en herstructurering. Dit terwijl de werkzaamheidsgraad de achillespees blijft van onze economie. “Nu fouten uit het verleden herhalen zou de relance serieus bemoeilijken”, vindt Wim Van der Donckt, pensioenexpert voor de N-VA in de Kamer. “Alle arbeidseconomen zijn het erover eens dat het SWT zich verhoudt tot het verhogen van werkzaamheidsgraad zoals een tang sluit om een varken. Bovendien zal de uitbreiding van het SWT alleen maar leiden tot hogere lasten voor de huidige werkende generatie en nihil bijdragen tot het beheersen van de vergrijzingskost, wel integendeel.”

Benieuwd naar positie paars-groen

Van der Donckt vraagt zich nu af hoe de paars-groene regering zich verhoudt tot de voorstellen van de PVDA en de vakbonden. “In juni vindt de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie plaats onder het thema ‘Een harmonieus einde van de loopbaan’. Voorlopig is een verwijzing naar deze werkgelegenheidsconferentie het enige antwoord dat we krijgen op de vraag wanneer de hervormingsagenda zal geschreven en uitgevoerd worden wat betreft brugpensioen en werkgelegenheidsgraad richting 80 procent.”

“Bepaalde sociale doelstellingen kunnen enkel bereikt worden via een goede beheersing van de overheidsuitgaven en andere economische hervormingen die gericht zijn op het verhogen van de werkzaamheidsgraad. En net daar is de paars-groene federale regering helemaal onzichtbaar”, besluit Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is