Wim Van der Donckt: “Onze jongeren wantrouwen - terecht - de diffuse pensioenhervorming van paars-groen”

Door Wim Van der Donckt op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen

“Hoe gaat de minister het grote wantrouwen bij jongeren met betrekking tot hun pensioen herstellen?” Kamerlid Wim Van der Donckt stelt de vraag op basis van de resultaten van een studie van sectorkoepel PensioPlus en beroepsvereniging Assuralia. “Ik zie vooralsnog geen enkel signaal dat de minister zelfs maar nadenkt over de toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen. De urgentie ontbreekt volledig.”

Alle uitgaven gaan omhoog

Volgens Van der Donckt beperken de beleidsdaden van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) zich tot bijkomende uitgaven. “We zien verhogingen van de minimumpensioenen, een verhoging van de inkomstengarantie voor ouderen, een verhoging van het berekeningsplafond voor wettelijke pensioenen en een verhoging van het drempelbedrag ziekte en invaliditeit-uitkering. Alle uitgaven gaan omhoog terwijl ze niet zijn gedekt, en terwijl de vergrijzingskosten exploderen.”

Achterdocht bij jongeren is terecht

Een brede pensioenhervorming blijft uit, wat rest is een duur status quo. Dat wordt nu ook duidelijk bij onze jongeren, meent Kamerlid Van der Donckt. “De achterdocht bij de jongeren is begrijpelijk, want uiteindelijk betalen zij via het repartitiesysteem de huidige pensioenen, zonder dat er voldoende duidelijkheid is over hun eigen toekomstig pensioen.”

Oorverdovend stil over tweede pensioenpijler

“In het regeerakkoord werd een veralgemening van een stevige tweede pensioenpijler beloofd, een belangrijk aanvullend pensioen dat zélf kan opgebouwd worden. Maar ook op dat punt blijft het oorverdovend stil“, stipt Van der Donckt aan.

Onverantwoord beleid

“De minister heeft beloofd dat ze tegen september met een hervormingsvoorstel van de pensioenen komt op basis van aanbevelingen van experten, sociale partners,… Het is dan ook heel bitter net vandaag op te moeten vangen dat dit overleg nog niet is opgestart. De minister wil de pensioendebatten pas opstarten na het bereiken van een interprofessioneel akkoord rond de loonnorm. Van onverantwoord beleid gesproken!”, besluit Wim Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is