Wim Van der Donckt: “Bankenbazooka blijkt waterpistool”

Door Wim Van der Donckt op 9 februari 2021, over deze onderwerpen: Ondernemen, Financiën, Federale begroting, Coronacrisis

Tijdens een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Nationale Bank (NBB) op 12 januari 2021 werd het nog diplomatisch verwoord: “De staatsgarantieregeling, de zogenaamde bazooka, wordt relatief beperkt gebruikt.” Gedelegeerd bestuurder van UNIZO Danny Van Assche zegt omfloerst dat de banken de staatswaarborg omzeilen. Volgens Kamerlid Wim Van der Donckt is het duidelijk: “De banken kunnen zich niet vinden in de strenge regels waar de staatswaarborg aan onderworpen is, terwijl net zij een belangrijke rol te spelen hebben in deze coronacrisis. Het wordt tijd dat de banken worden geresponsabiliseerd!”

Op 21 maart 2020 sloten de toenmalige minister van Financiën De Croo (Open VLD) en de financiële sector met ondersteuning van de NBB een bankenakkoord: de zogenaamde bazooka. De overheid ging garant staan voor een bankengarantie van 50 miljard euro. Na enkele maanden werd in juli de bankengarantie geëvalueerd en een tweede bazooka gelanceerd. De reden was duidelijk; omdat alleen leningen met een looptijd van minder dan één jaar onder de bankgarantie konden vallen, maakte de financiële sector er amper gebruik van.

Politieke vernieuwing en transparantie ver te zoeken

Vanaf begin juli werd het ook mogelijk voor banken om leningen voor kmo’s met een maximale looptijd van drie jaar onder te brengen bij de bankengarantie. Begin december kondigde minister van Financiën Van Peteghem aan om de bazooka voor de derde maal aan te passen. Op 24 december werd het aangepaste Koninklijk Besluit gepubliceerd zonder het parlement en de commissie te consulteren. “De politieke vernieuwing en transparantie zijn alvast ver te zoeken”, aldus Kamerlid Van der Donckt. “En wat blijkt nu, na een tweede golf? Zelfs na de aanpassing maken de banken amper gebruik van de staatsgarantie: van de 50 miljard is nog maar 2 miljard gebruikt.”

Banksector confronteren met verantwoordelijkheid

“We kunnen nu werkelijk besluiten dat de bazooka van de regering-De Croo een waterpistool is gebleken”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt. Vorige donderdag riep Van der Donckt in de plenaire vergadering en de bevoegde commissie de minister van Financiën Van Peteghem ook al op om het gebroken evenwicht tussen banken en kredietvragers-ondernemers te herstellen. De minister antwoordde toen dat het gedrag van de banken niet toelaatbaar is, niet te verantwoorden en dat hij die boodschap ook duidelijk aan de banken had overgemaakt. “Ik roep de minister opnieuw op om de bankensector aan te spreken op haar gedrag, want de financiële sector kan zich blijkbaar niet vinden in de voorwaarden opgelegd door de regering wat betreft risicokredieten.”

“Het wordt tijd dat er bijkomende concrete krachtdadige maatregelen getroffen worden, zonder daarbij de banken te diaboliseren, maar hen wel te confronteren met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid! Op 3 maart zullen wij vanuit de N-VA-fractie in de commissie Financiën en Begroting de heer Pierre Wünsch, de gouverneur van de Nationale Bank, hierover om uitleg vragen en aan de tand voelen”, besluit Wim Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is