Vragen bij plotse ijver fiscus inzake aanvullend pensioen zelfstandigen

Door Wim Van der Donckt op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen, Belastingen, Financiën
Man vult belastingsbrief in

In De Tijd lezen we dat de ‘Fiscus op ramkoers is met zelfstandigen over aanvullend pensioen’. Kamerlid Wim Van der Donckt stelt zich als vast lid van de commissies Financiën en Sociale Zaken vragen bij het plotse aantal controles op de 80-procentgrens door de belastingadministratie.

De 80-procentregel bij aanvullende pensioenen geldt voor iedereen inclusief werknemers en zelfstandigen en is niet per onderneming te berekenen maar over de ganse loopbaan. “Die 80-procentregel is er gekomen om excessen tegen te gaan, maar in de praktijk is de berekening veel te ingewikkeld en daardoor ook moeilijk controleerbaar. Nu lijken de controles te worden opgevoerd, terwijl er geen circulaire werd uitgevaardigd. De onduidelijkheid heerst ,” zegt Van der Donckt.

Paars-groene regering op zoek naar geld?

De plotse ijver van de fiscus verbaast Kamerlid Van der Donckt. “Het is uiteraard hun taak om toe te zien op de juiste naleving van de wet. Maar de vraag stelt zich waarom men nu klaarblijkelijk zo driest te werk gaat. Is men vanuit de huidige regering op zoek naar middelen om de beloofde verhoging van de minimumpensioenen en geplande algemene pensioenhervorming te financieren en heeft men zijn oog laten vallen op de aanvullende pensioenen? Dat uitwassen worden aangepakt, akkoord. Maar i.p.v. een heksenjacht te openen zou men beter opteren voor een beleid dat het aanvullend pensioen aanport in plaats van ontmoedigt”, gaat Van der Donckt verder.

Regering spant kar voor het paard

De regering heeft een pensioenhervorming beloofd en spant nu eerder de kar voor het paard door eerst controles te verscherpen en dan pas hervormingen door te voeren, oordeelt Wim Van der Donckt. “We hopen dat de regering de tweede pensioenpijler niet wil verdrinken maar wel hervormen om hem aantrekkelijker te maken en te veralgemenen. Dat kan door de complexiteit te verlagen, de pijler transparanter te maken, oneigenlijk gebruik weg te werken en fiscaalvriendelijk te houden. Zonder een solide en aantrekkelijke tweede pensioenpijler kan je geen betaalbare en duurzame pensioenhervorming doorvoeren en ook perspectief bieden aan de 50-plussers op onze arbeidsmarkt. We krijgen de indruk dat niet alle Vivaldi-partijen deze visie delen.”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is