Vivaldi-partijen willen niet besparen op dotaties politieke partijen

Door Wim Van der Donckt op 1 juni 2022, over deze onderwerpen: Federale begroting, Partijfinanciering
Wim Van der Donckt

In de Kamercommissie voor de Comptabiliteit werd gestemd over de begroting van de Kamer en over de financiering van de politieke partijen. Kamerlid Wim Van der Donckt diende – net als de voorbije drie jaar – amendementen in om te besparen op de politiek. Maar de Vivaldi-partijen zijn echter nog steeds niet in geïnteresseerd om te besparen op de eigen werking.

De partijfinanciering voor de Kamer, inclusief dotatie aan de politieke partijen en toelagen aan de politieke fracties, bedraagt voor 2022 meer dan 42 miljoen euro. Uit de begrotingscontrole blijkt dat die financiering opnieuw geïndexeerd zal worden.

Besparing van 2 miljoen euro weggestemd

De werkingstoelagen aan de politieke fracties bedragen 9.372.394 euro, en de dotatie aan de politieke partijen loopt op tot 32.642.000 euro. De overheid bespaarde wel 1,11 procent maar ondertussen zijn de dotaties al opnieuw met 4,68 procent gestegen. “Het heeft weinig zin om te besparen, als de dotaties nadien toch telkens aan de index worden aangepast. Vandaar mijn oproep om niet te indexeren”, reageert Wim Van der Donckt. Hij diende een amendement in dat uitging van de situatie van 2019. Dat zou op één jaar tijd een besparing betekenen van bijna 2.000.000 euro.

“Tot mijn stijgende verbazing worden mijn besparingsvoorstellen systematisch weggestemd. Ondanks alle dure beloftes van nieuwe politieke cultuur”, besluit Wim Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is