Vivaldi-partijen besparen niet op dotaties politieke partijen

Door Wim Van der Donckt op 1 juni 2022
In de Kamercommissie voor de Comptabiliteit werd vandaag gestemd over de begroting van de Kamer en over de financiering van de politieke partijen. Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA) diende – net als de voorbije drie jaar – amendementen in om te besparen op de politiek. De eigen financiering aanpakken, daar zijn de Vivaldi-partijen echter nog steeds niet in geïnteresseerd.

Uit de begrotingscontrole blijkt dat de financiering die de Kamer toekent aan de politieke partijen opnieuw geïndexeerd zal worden.

De partijfinanciering voor de Kamer, inclusief dotatie aan de politieke partijen en toelagen aan de politieke fracties, bedraagt voor 2022 meer dan 42 miljoen euro.

De werkingstoelagen aan de politieke fracties bedragen 9.372.394, wijl de dotatie aan de politieke partijen op 32.642.000 euro beloopt. Dit laatste bedrag houdt dan wel rekening met de door de overheid gevraagde vermindering van 1,11% maar ondertussen zijn de dotaties al terug met 4,68% gestegen. “Het heeft weinig zin om 1,11% te besparen, als ze nadien toch telkens aan de index worden aangepast. Vandaar mijn oproep om niet te indexeren”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA).

Van der Donckt ging tijdens de opmaak van zijn besparingsamendementen terug naar de bedragen van 2019. Zijn amendementen hadden voor de Kamer van de Volksvertegenwoordigers op één jaar tijd een besparing van 1.495.000 euro kunnen betekenen wat betreft de dotaties aan de politieke partijen en een besparing van 446.000 op de toelagen aan de politieke fracties.

Van der Donckt: “Met stijgende verbazing dien ik vast te stellen dat mijn voorstellen tot besparingen op de politiek, ter waarde van respectievelijk 2.409.991 euro en 824.606 euro, sinds 2019 systematisch worden weggestemd door de Vivaldi-partijen en dat ondanks dure beloftes van nieuwe politieke cultuur”.

Besparen op onszelf

“In 2019 is men akkoord gegaan met een eenmalig, vast bedrag van 600.000 euro om te besparen, maar dat werd nooit uitgevoerd. Mijn wetsvoorstel wil de automatische indexering structureel afschaffen, zodat de financiering van politieke partijen geleidelijk wordt afgebouwd”, legt Van der Donckt uit. “Dit wetsvoorstel dat een besparing op onszelf en ons eigen huis betekent, ligt echter stof te vergaren gezien de meerderheid niet geïnteresseerd blijkt. Toch wens ik de Vivaldi-partijen nogmaals uit te nodigen om alsnog mijn wetsvoorstel mee goed te keuren. Het zou een logische tegemoetkoming zijn na de vele verheven uitingen over politieke vernieuwing door de regeringspartijen. Bovendien zijn er omwille van de pandemie en de oorlog in Oekraïne enorme schulden aangegaan en zijn er buitengewone inspanningen gevraagd van de maatschappij. Het lijkt ons dus niet meer dan normaal dat ook de politieke partijen een navenante inspanning leveren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is