Taxshift is dé zuurstof voor onze economie

Door Wim Van der Donckt op 12 september 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Mannen aan het werk in magazijn

“De taxshift is dé zuurstof voor onze economie.” Kamerlid Wim Van der Donckt reageert op een studie van de KU Leuven over de taxshift. “Het voornaamste doel van de taxshift was om werken weer lonend te maken. Onder het motto ‘jobs, jobs, jobs’ zet de federale regering alle zeilen bij om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen”, zegt Kamerlid Van der Donckt.

Forse banencreatie

De verdienste van de taxshift is dan ook dat hij voor een forse banencreatie heeft gezorgd, vindt Wim Van der Donckt. “De Leuvense onderzoekers schatten dat de taxshift op zich tot 92.000 extra banen zal opleveren tegen 2020. Daarmee toont deze studie nog een hoger effect aan dan eerdere ramingen van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank, die niet alle effecten op de arbeidsmarkt konden meerekenen.”

Daling belastingdruk

“De stelling klopt dat de taxshift in de praktijk een belastingverlaging is. Met name in combinatie met de vermindering van de uitgaven zorgt de taxshift voor een daling van de globale belastingdruk en het overheidsbeslag, wat trouwens ook de initiële bedoeling ervan was en blijft”, vervolgt Wim Van der Donckt.

Focus op lage lonen

“Overigens was regering zich er ten volle van bewust dat de focus in de taxshift vooral moet liggen op de lage lonen. De laagste nettolonen zullen op zeven jaar met bijna tien procent stijgen, de middelste met ongeveer vier procent en de hoogste lonen met slechts één procent”, legt Kamerlid Van der Donckt uit.

Stap naar arbeid

Voor werklozen en inactieven is de taxshift een uitgelezen kans om de stap naar betaalde arbeid te zetten. Tegelijk verhoogt de regering de sociale minima door 100 procent van de welvaartsenveloppe te besteden. Voor leefloners en voor de laagste pensioenen werd bovendien een extra verhoging doorgevoerd tot twee procent per maand. Het onderzoek nam deze verhogingen jammer genoeg niet mee bij de berekening van de impact van de taxshift in het laagste inkomenssegment”, besluit Wim Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is