Naar een modern ondernemingsrecht

Door Wim Van der Donckt, Goedele Uyttersprot op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Justitie, Verandering
winkel

Het ondernemingsrecht wordt moderner. De kamercommissie Handelsrecht keurde de hervorming goed. Kamerleden Goedele Uyttersprot en Wim Van Der Donckt reageren tevreden op de hervorming: “Met de hervorming voeren we een moderne definitie van ondernemer in”, zeggen ze.

Ondernemingsrechtbank

Het wetboek van koophandel verdwijnt. In de plaats wordt een verruimd ondernemingsbegrip ingeschreven in het wetboek economisch recht. Ook vrije beroepers, landbouwers en vzw’s vallen onder dat ondernemingsbegrip. De rechtbank van koophandel wordt omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. Haar bevoegdheden breiden bovendien uit tot het merendeel van de geschillen tussen ondernemingen.

Absurde regel

De bewijsregeling in handelszaken wordt geactualiseerd. Voor groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid krijgen een regeling voor hun juridische vertegenwoordiging. Ook de absurde en nauwelijks nageleefde regel die ondernemingen verplicht hun ondernemingsnummer zichtbaar uit te hangen, vervalt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is