N-VA wil indexering van financiering van politieke partijen opheffen

Door Wim Van der Donckt op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Federale begroting, Politiek
Voorbij de slogans: de federale begroting

“Wanneer er van de samenleving inspanningen worden gevraagd, lijkt het mij evident dat ook politieke partijen navenante inspanningen doen.” Kamerlid Wim Van der Donckt heeft een wetsvoorstel klaar om de indexering van de financiering van de politieke partijen op te heffen. Indien goedgekeurd, betekent dat voor 2020 een besparing van in totaal 758.000 euro.

Partijdotaties bevriezen

Van der Donckt diende deze week bij de bespreking van de begrotingsvoorstellen voor 2020 al twee amendementen in om de partijdotaties en de werkingstoelagen voor de fracties te bevriezen. De dotaties aan de politieke partijen zijn voor 2020 begroot op ruim 32,5 miljoen euro, de werkingstoelagen aan de fracties op 9,6 miljoen. Van der Donckts amendementen komen neer op een besparing van respectievelijk 586.000 en 172.000 euro.

Vreemd genoeg haalde enkel de kleinste van de twee besparingsvoorstellen een meerderheid. De besparing van 586.000 euro kon niet rekenen op de steun van CD&V, Ecolo-Groen, MR en PS. “Van een enerzijds-anderzijds houding gesproken”, merkt Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA) op.

Januskop

De N-VA zal trachten om in de plenaire vergadering van donderdag 19 december het tij alsnog te keren voor de dotaties aan de politieke partijen. “Wanneer er van de samenleving inspanningen worden gevraagd, lijkt het mij evident dat ook politieke partijen navenante inspanningen doen. Mijn wetsvoorstel wil, in eerste instantie, de indexering waarvan sprake afschaffen, zodat de financiering geleidelijk wordt afgebouwd. Het is dan ook teleurstellend te moeten vaststellen dat omwille van onduidelijke redenen, Ecolo-Groen en CD&V in deze een januskop aannemen, wat uiteraard de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede komt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is