N-VA wil archaïsche fiscale boekhoudplicht voor vrije beroepen afschaffen

Door Wim Van der Donckt op 8 november 2019, over deze onderwerpen: Ondernemen, Belastingen, Financiën
Dossier

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt stelt voor om de verplichting tot het uitreiken van ontvangstbewijzen en het bijhouden van een fiscaal dagboek af te schaffen voor vrije beroepen. Zo wil hij de administratieve last voor vrije beroepen verlichten.

Allemaal ondernemers

Sinds 2018 zijn de beoefenaars van een vrij beroep allemaal ondernemers. Het klinkt dynamisch. Maar de extra administratieve last, is dat minder. Zij moeten nu niet alleen een fiscaal dagboek bijhouden en ontvangstbewijzen uitreiken bij contante betaling en meestal een btw-boekhouding voeren. Voortaan moeten zij zoals handelaren ook nog een enkele of dubbele boekhouding bijhouden. 

Papieren dagboek

Ondanks dat zij elke ereloonstaat en betaling netjes bijhouden met de computer, verplicht de fiscus hen de totale ontvangsten maandelijks netjes in een papieren ingebonden fiscaal dagboek te kleven. De ontvangstbewijzen worden getrokken uit boekjes die speciaal moeten worden besteld bij een door de fiscus erkende drukker.

100 jaar oude verplichting

Kamerlid Van der Donckt zocht naar de oorsprong van die fiscale werkwijze. “Blijkbaar is die verplichting bijna 100 jaar oud”, ontdekte hij. “Na Wereldoorlog I werd de inkomstenbelasting ingevoerd. In 1924 stelde de fiscus vast dat hij geen controlemiddel had om de ontvangsten van beoefenaars van vrije beroepen, ambten en posten te controleren omdat alleen kooplui verplicht waren een ‘economische’ of handelsboekhouding bij te houden. Daarom werden vrije beroepers verplicht een fiscaal dagboek bij te houden en ontvangstbewijzen uit te reiken.”

Administratieve last verlichten

Nu het oude onderscheid tussen handelaars (kooplui) en beoefenaars van vrije beroepen is opgeheven, vervalt de historische reden voor het bijhouden van een fiscaal dagboek en het uitreiken van ontvangstbewijzen, vindt Van der Donckt. “Het bijhouden van een enkelvoudige of dubbele boekhouding volstaat.”

Met zijn wetsvoorstel hoopt Van der Donckt de administratieve last voor notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, geneesheren, apothekers, podologen, diëtisten, landmeters- en schatters, belastingconsulenten, ingenieurs en scheikundigen, octrooiraadgevers, adviesbureaus, vertalers en tolken, dierenartsen, en andere vrije beroepen een klein beetje te verlichten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is