Money-time voor de pensioenhervorming

Door Wim Van der Donckt op 27 januari 2022

Pensioenhervorming: N-VA wil pensioen naar werken

Het is “money-time” voor een hervorming van de pensioenen, want morgen staat het dossier eindelijk op de agenda van het kernkabinet. Vandaag is evenwel duidelijk dat er aan de donkerrode tekst die federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in september voorstelde amper iets is gewijzigd. Wij zochten en vonden N-VA pensioenspecialist Wim Van der Donckt voor een reactie.

Wim Van der Donckt: “De minister geeft geen enkel signaal dat ze zelfs maar nadenkt over de toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen. De urgentie ontbreekt volledig. Gisteren al communiceerden Open Vld en MR het voorstel om te gaan richting twee categorieën minimumpensioenen, waarbij mensen die langer werken een hoger bedrag zouden krijgen, maar opnieuw voeren de liberalen een offensief in de pers in plaats van een gedragen regeringsvoorstel te communiceren. Dat zegt opnieuw veel over de sfeer binnen de regering.”

Bij het aantreden van de regering-Vivaldi eind 2020 werd een grote pensioenhervorming aangekondigd tegen september 2021. Het regeerakkoord stelde dat het voorstel als doelstelling zou hebben om de voorziene kost van de vergrijzing te beheersen en werd met veel bombarie gepresenteerd als één van de hoofdopdrachten van de regering. Een akkoord lijkt evenwel verderaf dan ooit. We vroegen Wim om onze eigen positie in het debat:

Wim Van der Donckt: “Wij willen de mensen meer autonomie geven bij de keuze wanneer ze met pensioen gaan, gekoppeld aan een ‘actuariële’ berekening. Dat komt erop neer dat N-VA pensioen wil naar werken, een pensioensysteem dus waarin werken altijd loont, met minder gelijkgestelde periodes en een solide tweede pijler. Alleen zo kunnen we de pensioenen betaalbaar houden voor de volgende generaties”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is