In twee jaar Vivaldi stegen de jaarlijkse pensioenuitgaven met 14% tot een slordige 59,4 miljard euro: ‘Niemand kan nog rond dit probleem heen’

Door Wim Van der Donckt op 19 mei 2022

Uit de nieuwe begrotingscontrole van het Monitoringcomité blijkt dat er geen maat meer staat op de pensioenuitgaven. 


Wim Van der Donckt: “De cijfers kleuren niet rood maar bloedrood. Bij de start van deze regering eind 2020 lagen de pensioenuitgaven op 51,7 miljard euro. De begrotingscontrole leert ons dat ze dit jaar zullen oplopen tot 59,4 miljard. Dat is een stijging met 7,6 miljard euro of 14% op twee jaar tijd, wat budgettair onmogelijk vol te houden valt. Dat maakt de nood aan hervormingen om het systeem betaalbaar te houden enkel acuter, maar daar horen we met deze regering niets van. De enige maatregelen die de federale regering nam in de pensioenen dateren al van eind 2020 en hebben de vergrijzingskosten enkel verder doen stijgen, zo wordt bevestigd door de Nationale Bank.”

Een te groot deel van de pensioenrechten opgebouwd worden in gelijkgestelde periodes waarin men niet werkt. De voorbije vijf jaar is de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd ook niet meer gestegen. Ultiem kan het pensioensysteem maar gefinancierd worden wanneer meer mensen aan de slag gaan. Ook op dat vlak valt geen heil te verwachten van deze regering, nu de sociale partners de arbeidsdeal van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne naar de prullenmand verwezen.

Wim Van der Donckt wordt er stilaan cynisch van: “De  regeringspartijen vinden elkaar alleen waar het gaat om het uitdelen van extra geld. Duurzame hervormingen zijn onmogelijk door de vele partijpolitieke veto’s in deze bonte coalitie. Budgettair staan alle flikkerlichten op rood. De crisis is compleet. Alleen wil het besef daarvan niet doordringen tot deze regering.”   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is