Geen volledige tewerkstelling zonder bijkomende maatregelen

Door Jan Spooren, Wim Van der Donckt op 6 juli 2017, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Ziekte, Uitkeringen
De juiste man/vrouw op de juiste plaats: quota zijn geen oplossing

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) streeft naar volledige tewerkstelling tegen 2025. De N-VA steunt die ambitie, maar wijst erop dat de gecreëerde jobs ook effectief moeten worden ingevuld, als we onze nog steeds te lage werkzaamheidsgraad omhoog willen krijgen en zowel onze sociale zekerheid als onze fiscale inkomsten versterken. “Voor Vlaanderen zie ik die ambitie enkel haalbaar als op federaal vlak de arbeidswetgeving wordt gemoderniseerd en de vennootschapsbelasting hervormd”, reageert Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Pas dan kunnen onze Vlaamse hervormingen om de juiste mensen te koppelen aan de juiste jobs ten volle spelen.”

Vriend en vijand erkennen intussen dat het doortastende beleid van deze regering zelfs meer jobs creëert dan verhoopt. Maar om de werkloosheid verder te laten dalen van zeven naar drie procent, zoals Peeters voorstelt, moeten er ook activerende maatregelen komen voor de groeiende groepen van langdurig zieken, leefloners en vrijgestelde oudere werklozen. “Die moeten niet noodzakelijk allemaal voltijds aan het werk, maar hebben wel nood aan een beleid dat de hoge muren tussen werk en uitkering doorbreekt”, zegt Kamerlid Jan Spooren.

Werk op maat

Naast drempelverlagende maatregelen hebben we ook maatoplossingen nodig om de vele outsiders op onze arbeidsmarkt aan de slag krijgen. “Het invullen van jobs komt niet vanzelf en vereist een heel pallet van maatregelen, waarvan de meeste doelbewust werden opgenomen in het regeerakkoord”, beklemtoont Kamerlid Wim Van der Donckt. “Flexibiliteit en het verkleinen van risico’s voor zowel werknemers als werkgevers vormen daarbij de voornaamste sleutels tot succes.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is