Federale regering ondermijnt draagvlak inkomensgarantie voor ouderen

Door Wim Van der Donckt op 24 november 2021, over deze onderwerpen: Sociale Fraude
Wim Van der Donckt

Federaal minister Karine Lalieux (PS) werkt aan de afschaffing van de controle op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO is een van de hoogste sociale bijstandsuitkeringen in Europa, en is dus gevoelig voor welvaartstoerisme door personen die in feite in het buitenland wonen en verblijven. “Het is belangrijk dat er effectief gecontroleerd wordt of de gerechtigden in ons land verblijven. Op die manier garandeer je ook de betaalbaarheid, de legitimiteit en het maatschappelijke draagvlak van de IGO”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt.

De N-VA vindt een optimale controle op de verblijfsvoorwaarden van IGO-gerechtigden belangrijk. Dat is een van de hoogste sociale bijstandsuitkeringen in Europa, en is dus gevoelig voor welvaartstoerisme door personen die in feite in het buitenland wonen en verblijven.

Voor het eerst effectieve controle onder Zweedse regering

De Zweedse regering maakte het mogelijk dat de postbodes controles uitvoerden op het domicilie van IGO-steuntrekkers, en organiseerde zo voor het eerst een effectieve controle op deze uitkering. Daarnaast had de vorige regering onder impuls van de N-VA de verblijfsvoorwaarde om te kunnen genieten van het IGO in ons land verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Tenslotte werd het prioritair bij de fraudebestrijding omdat de uitkering zo fraudegevoelig is.

Deze paars-groene regering draait die maatregelen nu terug. N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt begrijpt het manoeuvre niet: ”Open VLD, MR en CD&V waren de vorige legislatuur enthousiast om deze maatregelen mee in te voeren. Vandaag voeren zij een beleid dat daar 180 graden haaks op staat.”

Versoepelingen slechte zaak voor draagvlak voor IGO

Deze versoepelingen op maat van het PS-electoraat zijn bovendien een slechte zaak voor het draagvlak voor de IGO. Dat is immers geen pensioenrecht dat je zelf hebt opgebouwd (en dus kan exporteren) maar recht op sociale bijstand (zoals het leefloon) voor 65-plussers. “Willen wij onze ruimhartige sociale bescherming behouden, dan blijven strenge, maar rechtvaardige controles noodzakelijk”, besluit Van der Donckt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is