Faillissement niet langer molensteen rond de nek

Door Goedele Uyttersprot, Wim Van der Donckt, Werner Janssen op 18 juli 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Justitie, Verandering
Mensen aan het werk

Met de nieuwe federale Insolventiewet kunnen voortaan ook vrije beroepen en vzw’s het faillissement aanvragen. Tot nu toe konden alleen vennootschappen en handelaars van die procedures gebruikmaken. Bovendien zullen ondernemers makkelijker met een schone lei kunnen herbeginnen door schuldkwijtschelding. Dankzij enkele bijkomende maatregelen die de N-VA in de wetttekst liet inschrijven, wordt die tweede kans bovendien geen blanco cheque.

“Zo kan van een ondernemer gevraagd worden om vooraf bepaalde gegevens en inlichtingen in te geven in het Centraal Register Solvabiliteit. Dat zorgt voor een forse vermindering van de werklast bij de ondernemingsrechtbanken”, zegt Kamerlid Goedele Uyttersprot.

Haar collega Wim Van der Donckt vult aan: “De ondernemingsrechtbanken zullen voortaan ook een burgerrechtelijke sanctie kunnen opleggen aan zaakvoerders of bestuurders die onvoldoende meewerken met de curator. Zij krijgen in het slechtste geval een verbod van drie jaar om nog deel te nemen aan het bestuur van een vennootschap.”

Bijsturing

“De kracht van verandering wordt niet altijd verwezenlijkt met eigen grote wetteksten”, besluit Kamerlid Werner Janssen. “Met een kleine bijsturing van een hangende wettekst kan je ook al veel bereiken. De N-VA is blij dat ze zo haar steentje heeft kunnen bijdragen aan méér continuïteit voor de ondernemingen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is