Afschaffing opkomstplicht als oplossing voor ronselen volmachten

Door Wim Van der Donckt op 6 oktober 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Democratie
verkiezingen

“Schaf de verplichting om te moeten gaan stemmen af.” Volgens Kamerlid Wim Van der Donckt leidt een afgeschafte opkomstplicht tot een versterking van de democratie. “Elke politicus wordt verplicht om de kiezer inhoudelijk te overtuigen om zijn stem voor hem uit te brengen, zo niet blijft de kiezer thuis. Bovendien helpen we er de kwalijke praktijk van het ronselen van volmachten uit de wereld”, zegt Wim Van der Donckt. Met dat laatste verwijst Kamerlid Van de Donckt naar politici die volmachten ronselen in de Vlaamse rusthuizen. “Dat komt elke verkiezing terug en is een gevolg van de opkomstplicht.”

Stemlast voor bejaarden

Anders dan vroeger mag elke stemgerechtigde bovenop zijn eigen stem slechts één volmacht gebruiken. Toch worden nog altijd volmachten opgehaald om uit te delen aan vrienden en partijgenoten. Om de praktijk tegen te gaan, zijn al verschillende oplossingen bedacht: stemhokjes in de rusthuizen, georganiseerd transport tussen rusthuis en stemlokaal en scherper toezicht op het juiste gebruik van de volmacht. Maar voor die bejaarden die dat niet willen, stelt Wim Van der Donckt het volgende voor: “Schaf die verplichting af om te moeten gaan stemmen.  Wat ben je met het opleggen van een plicht als vele kiezers het als een last ervaren, er fysiek niet meer toe in staat zijn of niet geïnteresseerd zijn?”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is