Zoals voorzichtigheid de moeder is van de porseleinwinkel, zo zou transparantie en éénduidigheid de moeder van de fiscus moeten zijn

Door Wim Van der Donckt op 7 februari 2020

Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA) ondervroeg op 6 februari ll. de minister tijdens de plenaire vergadering van de Kamer over de sportclubboetes wegens niet-betaalde btw op drankbonnetjes. 

Vorig jaar werden in totaal 133 sportclubs fiscaal gecontroleerd. 85 sportclubs kregen een boete wegens niet-betaalde btw op de drankbonnetjes die ze gratis uitdeelden aan jeugdspelers na een wedstrijd.

“De sportclubs moeten de regels volgen. Maar ook de controleurs moeten de regels juist en voor iedereen gelijk toepassen”, meent Kamerlid Wim Van der Donckt. “Het gaat immers om ingewikkelde, zeer technische regelgeving, die ook praktische problemen met zich meebrengt. Sportclubs ontbreken vaak fiscale kennis, en komen zo door onoplettendheid of onwetendheid in financiële problemen.“

Wim Van der Donckt merkte daarbij op dat het hier gaat om amateurs en vrijwilligers, die bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie en dus van groot maatschappelijk belang zijn.

Standpunt van de fiscus niet altijd eenduidig

“We zien dat de fiscus in tarief een onderscheid maakt tussen frisdrank en alcoholische dranken, tussen drankjes die in de kantine worden genuttigd en drankjes die in de kleedkamers worden opgedronken, tussen wat zittend en wat staand geconsumeerd wordt, enzovoort. De Belgische btw-chaos – met haar scala aan vrijstellingen en tariefverminderingen – werd deze week zelfs nog door de Oeso opgemerkt en gecatalogiseerd als ‘op te lossen probleem’. ”, gaat Van der Donckt verder.

Minister De Croo heeft de FOD Financiën gevraagd om na te gaan hoe de btw-problematiek kan worden opgelost.

Van der Donckt besloot zijn tussenkomst met een duidelijke suggestie aan de minister: “Als de fiscus een oplossing wil, dat ze dan de drankbonnetjes als geschenk van geringe waarde beschouwen (max. 50 euro). Dan is er in principe geen BTW-verschuldigd. “

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is